Journal

ภาษายอดนิยมสำหรับเรียนเขียนโปรแกรม 2018

ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมมีการพัฒนาค่อนข้างรวดเร็วภาษาใหม่จะแทนที่ภาษาเก่า ข้อมูลนี้ได้จากการวิเคราะห์สถิติจากเว็บไซต์ Stackoverflow ที่ทุกปีจะจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมที่เป็นที่นิยมมากที่สุด โดยมีการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์กว่า 50,000 รายจากทั่วโลก